Dr. Öğr. Üyesi ARZU COŞKUNTUNA NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi ARZU COŞKUNTUNA

T: (0282) 250 2083

M acoskuntuna@nku.edu.tr

W acoskuntuna.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Bitki Koruma
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: EGE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 2004
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 1997
Tez:
Lisans
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:BİTKİ KORUMA
Öğrenim Yılları: 1992
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Dr. Öğr. Üyesi NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
1994-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı / Bitki Koruma
Fitopatoloji
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Koç F., S. S., C. A., C. L., Determination of Aflatoksin B1 Contamination of Commercial Mixed Feeds (For Dairy Cow) by Immunoaffinity Column Using High Performance Liquid Chromatography., Asian Journal of Chemistry, vol. 21, pp. 2755-2760, 2009.
Özgün Makale SCI
2. COŞKUNTUNA A., ÖZER N., Coşkuntuna A. and N. Özer, 2008. Biological Control of Onion Basal Rot Disease Using Trichoderma harzianum and Induction of Antifungal Compounds in Onion Set Following Seed Treatment. Crop Protection, Vol.27, 330-336, Crop Protection, vol. 27, pp. 330-336, 2008.
Özgün Makale SSCI
3. COŞKUNTUNA A., ÖZER N., Seedborne Fungi in Hungarian Vetch and Their Transmission to the Crop., Plant Pathology Journal, vol. 3, pp. 5-8, 2004.
Özgün Makale CAB
4. ÖZER N., KÖYCÜ N. D., GABRIELE C., PABLO P., COŞKUNTUNA A., Özer, N., Köycü, N. D., Chilosi, G., Pizzuolo, P. H., Coşkuntuna, A. and Magro, P., 2003. Pectolytic isoenzymes by Fusarium oxysporum f. sp. cepae and antifungal compounds in onion cultivars as a response to pathogen infection., Canadian Journal of Plant Pathology, vol. 25, pp. 249-257, 2003.
Özgün Makale SCI-Expanded
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ESER Ü., COŞKUNTUNA A., Bazı bitki aktivatörlerinin salata-marulda kurşuni küf hastalığına (Botrytis cinerea Pers.:Fr.) karşı etkilerinin araştırılması, Bitki Koruma Bülteni, cilt 56, ss. 359-368, 2016.
Özgün Makale CAB
2. POLAT Z., COŞKUNTUNA A., Örtüaltında yetiştirilen marulda kurşuni küf (Botrytis cinerea Pers.) hastalığına karşı mücadele imkânlarının araştırılması, Bitki Koruma Bülteni, cilt 54, ss. 371-380, 2014.
Özgün Makale CAB
3. KOÇ F., ÖZDÜVEN M. L., LEVENT C., COŞKUNTUNA A., Farklı Ortam Sıcaklıklarında Organik Asit Kullanımının Fiğ-Tahıl Silajlarında Fermantasyon Gelişimi ve Aerobik Stabilite Üzerine Etkileri, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt 7, ss. 159-165, 2010.
Özgün Makale CAB
4. Yıldız F., Y. M., D. N., K. P., T. H., The Effects of Biological and Chemical Treatment on Gray Mold Disease in Tomatoes Grown under Greenhouse Conditions., Turkish Journal of Phytopathology, cilt 31, ss. 319-325, 2007.
Özgün Makale SSCI
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ÖZER N., COŞKUNTUNA A., The Biological Control Possibilitiesof Seed- Borne Fungi, Bölüm: Current Trends in Plant Disease Diagnostics and Management Practices, Yayın Yeri: Springer International Publishing, Editör: Kumar, P., Gupta, V.K., Tiwari, A.K., Kamle, M, 2016.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. COŞKUNTUNA A., YONSEN Ş., ÖZER N., DEMİR M., Possibility of biological control of grey mould (Botrytis cinerea Pers.) on grape, INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRİCULTURE, FOREST, FOOD SCIENCES AND TECHNOLOGY (15.05.2017-17.05.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
2. COŞKUNTUNA A., ŞABUDAK T., ÖZER N., Occurrence of potential antifungal metabolites from seedling roots by biological control of sunflower downy mildew disease, ECOLOGY 2017 (11.05.2017-13.05.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
3. BUDAK F., COŞKUNTUNA A., Bazı Bitki Aktivatörlerinin Buğdayda Külleme ve Pas Hastalıklarına ve Verime Etkilerinin Araştırılması, Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi (05.09.2016-08.09.2016).
Özet bildiri
4. ESER Ü., COŞKUNTUNA A., Effects of Some Plant Activators on Salad-Lettuce Inoculated with Gray Mould in Pot Conditions, 14th Mediterranean Phytopathological Union (MPU) Congress + International Society of Mycotoxicology (ISM) Congress (25.08.2014-29.08.2015).
Özet bildiri
5. Delen. N., K. C., G., N., K., P., Y., F., C., A., Sensitivity in Botrytis cinerea isolates to some fungicides with specific modes of action., XIII. International Botrytis Symposium (25.10.2004-31.10.2004).
Özet bildiri
6. , (01.06.1997-05.06.1997).
Tam metin bildiri
7. Yücel. A., Ö. N., Coşkuntuna, A., Özer, N. The determination of fungal agents of onion bulbs their biological and chemical control in the stacks., 10 th Congress of the Mediterranean Phytopathological Union. (01.06.1997-05.06.1997).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. YILDIZ C., COŞKUNTUNA A., Elmalarda bazı fungal hastalıkların hasat sonrası kontrol olanakları, II. Mikoloji Günleri (09.09.2015-11.09.2015).
Özet bildiri
2. Polat Z., C. A., Örtüaltında Yetiştirilen Marulda Kurşuni Küf (Botrytis cinerea Pers.) hastalığına Karşı Mücadele İmkanlarının Araştırılması., Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi (28.06.2011-30.06.2011).
Özet bildiri
3. Demir M., C. A., Demir M, Coşkuntuna A. Marulda Botrytis cinerea’ ya Karşı invitro Koşullarda Biyolojik Savaşım Olanakları Üzerine Bir Araştırma. Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi, Van, s., Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi (15.07.2009-18.07.2009).
Özet bildiri
4. Coşkuntuna. A., Y. F., İzmir ve Çevresindeki Karanfil Seralarında Görülen Fusarium Solgunluğunun Antagonistik Fluoresent Pseudomonas’ lar ile Önlenmesi Üzerinde Araştırmalar”, Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi (27.08.2007-29.08.2007).
Özet bildiri
5. Özer. N., B. O., Y. A., C., N. D., Tekirdağ ili ekolojik koşullarında bazı makarnalık buğdayların külleme hastalığına karşı reaksiyonları üzerinde bir araştırma., VII. Türkiye Fitopatoloji Kongresi (26.09.1995-29.09.1995).
Tam metin bildiri
6. Özer. N., C. N. D., Y. A., Soğanda Botrytis allii Munn.’ a karşı biyolojik savaşım olanakları üzerinde bir araştırma., VII. Türkiye Fitopatoloji Kongresi (26.09.1995-28.09.1995).
Tam metin bildiri
7. , .
Tam metin bildiri
8. , .
Tam metin bildiri
9. , .
Özet bildiri
10. , .
Özet bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi TR DİZİN
2. The Journal of Turkish Phytopathology, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi
3. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi TR DİZİN
Ulusal Projeler
1. Elmalarda Bazı Fungal Hastalıkların Hasat Sonrası Kontrol Olanakları. NKÜ, BAP Projesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 11.11.2014-12.08.2015.
2. Bazı Bitki Aktivatörlerinin Tekirdağ Çekirdeksizi Üzüm Çeşidinde Külleme (Erysiphe necator (Schw.) Burr.) Hastalığına Karşı Etkilerinin Araştırılması. Gıda Tarım ve Ormancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 2012-2014 (Yardımcı araştırmacı), DİĞER, Araştırmacı, Devam Ediyor.
3. Örtüaltında Yetiştirilen Marulda Kurşuni Küf (Botrytis cinerea Pers.) Hastalığına Karşı Mücadele İmkanlarının Araştırılması. TAGEM 2010-2012(Yardımcı araştırmacı), DİĞER, Araştırmacı.
4. “Bacillus subtilis ve çinko içeren bitki koruyucu aktivatör”, TÜBİTAK PROJESİ, Danışman (Yürütücü Gerçek Kişi ise).
5. ‘Sera Domates Yetiştiriciliğinde Kurşuni Küf (Botrytis cinera) Hastalığının Biyolojik ve Kimyasal Savaşımı Üzerinde Araştırmalar’, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı.
6. Yrd. Doç. Dr. Fisun Koç’ un yürütücülüğünde; “Farklı Ortam Sıcaklıklarında Organik Asit Kullanımının Mısır; Fiğ+Tahıl, Yaş Bira Posası Silajlarında Fermantasyon Gelişimi ve Aerobik Stabilite Üzerine Etkileri” konulu, TÜBİTAK-TOVAG hızlı destek projesinde yardımcı araştırmacı olarak görev almıştır (2008)., TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı.
7. `Yaş Çürüklük Etmeni Fitopatojenik Funguslar ile Soğanlar Arasında Patojen Konukçu İlişkilerinin Saptanması?, TÜBİTAK PROJESİ, Uzman.
Üyelikler
Türkiye Fitopatoloji Derneği, Üye, 1994-.